Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Естетичний розвиток дітей середнього дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва

Стоимость
600 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
54 лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Victoriyagolub
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1 Характеристика естетичного розвитку дітей……………………………….6
1.2 Психолого-педагогічні передумови естетичного розвитку дітей середнього дошкільного віку………………………………………………………………….8
1.3 Вимоги до естетичного розвитку дітей середнього дошкільного віку…..14
Висновки до першого розділу…………………………………………………..19
РОЗДІЛ 2 ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1 Сучасний педагогічний досвід з естетичного розвитку дітей середнього дошкільного віку…………………………………………………………………20
2.2. Дослідно-експериментальна робота з творчого розвитку дітей середнього дошкільного віку на заняттях……………………………………………………34
2.3 Педагогічні умови естетичного розвитку дітей середнього дошкільного віку на заняттях………………………………………………………………….42
Висновки до другого розділу…………………………………………………...46
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….48
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА………………………………………………….50
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….52

 

Сколько стоит помощь с учебной работой?