Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ PІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ

Стоимость
250 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
31 ст. лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Annaned
УНІКАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: 53%

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. MIСЦЕ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ НОРМ ТА ПРИНЦИПІВ МІЖДНАРОДНОГО ПРАВА
1.1 Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності………………4
1.2. Види та форми інституту відповідальності у міжнародному праві…..…..9
1.3. Суб'єкти міжнародної відповідальності…………………………………...12
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ PІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ
2.1. Правові наслідки невиконання рішень Міжнародного Суду Організації Об’єднаних Націй………………………………………………………………..16
2.2. Правові наслідки невиконання рішень Міжнародного. трибуналу ООН з морського права………………………………………………………………….18
2.3. Правові наслідки невиконання рішень Європейського Суду з прав людини …………………………………………………………………………...24
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ
3.1. Класифікація основних проблем виконання рішень міжнародних судових установ……………………………………………………………………………25
3.2 Шляхи вирішення проблем невиконання рішень міжнародних судових установ……………………………………………………………………….…...28
ВИСНОВОК………………………………………………………………….…..30
СНИСОК ВИКӨРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…31

Сколько стоит помощь с учебной работой?