Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Патентне право

Стоимость
1400 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
40 страниц лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Malinka0308
Актуальність теми: в умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки набуває все більшого значення. Разом з тим недостатньо вивченим залишається поняття інтелектуальної власності в Україні для багатьох творчих працівників вчених та педагогів. Незнання даних питань наносить матеріальної шкоди не тільки їм, але і суспільству в цілому. Соціально-економічний розвиток держави значною мірою залежить від ефективності інтелектуальної, творчої діяльності людини. Розвиток суспільства переконливо підтвердив, що головним чинником сталого економічного розвитку держави може бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації і, в першу чергу, впровадження науково-технологічних новацій, які суттєво впливають на обсяги та якість виробництва і споживання.
Об’єктом дослідження є:патентне право та законодавство у сфері патентування винаходів і корисних моделей.

Сколько стоит помощь с учебной работой?