Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Проект теплообмінного апарату для процесу дезодорації олії на лінії фірми «Альфа-Лаваль»

Стоимость
100 руб.
Содержание
Теория
Объем
38 ст лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя 0983355451
                                                            ВСТУП
Харчова промисловість є однією із провідних системоутворюючих галузей вітчизняної економіки. Вона безпосередньо задіяна в забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави, формуванні її експортного потенціалу і здатна позитивно впливати на динаміку економічного зростання України.
Як і будь-якій інші галузі, харчовій промисловості притаманно чимало особливостей. Зокрема, продукція, що виробляється харчовими підприємствами, відноситься до товарів першої необхідності, а тому користується постійним попитом (на харчі витрачається половина бюджетів вітчизняних домогосподарств); ринок продовольства характеризується значною ємністю, що робить харчову промисловість достатньо привабливою для інвестицій. Важливість галузі для економіки нашої країни обумовлена її питомою вагою в загальних обсягах виробництва і реалізації промислової продукції, експортним потенціалом та обсягами податкових надходжень, які вона забезпечує.

Сколько стоит помощь с учебной работой?