Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

« Тіньова економіка: сутність, форми, напрями боротьби з нею в Україні »

Стоимость
1900 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
43 страницы лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Lizi223
Актуальність. У сучасних українських умовах мало кого можна здивувати наявністю в економічному сегменті такого явища, як «тіньова економіка». Масштаби даного економічного явища неможливо точно позначити, а ступінь його вивченості складно оцінити, навіть маючи в своєму розпорядженні офіційну статистику розкриття тіньових схем. Будь-яке економічне явище охоплює ті чи інші сфери життєдіяльності суспільства. У свою чергу, тіньова економіка впливає на всі сфери суспільного і приватного життя разом. Складно перерахувати всі негативні наслідки від наявності в економіці країни тіньового сегмента, серед них: відтік капіталу в інші країни, посилення кримінальної ситуації в суспільстві, погіршення інвестиційного клімату в країні, деформації в структурі економіки, диференціація в рівні доходів населення, деградація соціальної структури суспільства і багато інших. У більшості випадків, масштаби поширення тіньової економіки залежать від обмежень держави і рівня життя громадян.
Як вже було сказано раніше, тіньова економіка – це феномен, який, сьогодні, легко відчути на собі, але, до сих пір повністю неможливо виміряти через проблеми в предметі його вивчення. Як правило, вся інформація, що стосується конкретних випадків тіньової економіки, є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Тіньова економіка в різних формах і масштабах присутня у всіх країнах світу, що робить її загальносвітовою проблемою, для вирішення якої повинні бути залучені міжнародні організації та об'єднання. В даний час проблему ліквідації та обмеження тіньової економіки можна назвати однією з пріоритетних для всього світового співтовариства.
Інформаційною базою написання цієї роботи виступили навчальна література та статті науковців, присвячені питанням тіньової економіки.
Серед зарубіжних вчених, які вивчали тіньову економіку, слід відзначити Е. Фейха, Г. Гроссмана, Р. Гутмана, Б. Румера, Л. Ронсека, Є. Сатерленда, К. Харта, С. Головніна, В. Справнікова, Т. Коряхіну, Ю. Козлова, О. В. Крилова, В. Лазовського, Л. Никифорова, А. Осипенко, А. Шохіна та ін.
Значний внесок у розуміння становлення та розвитку тіньової економіки в Україні внесли такі вітчизняні науковці, як О. Базилюк, О. Барановський, В. Бородюк, З. Варналій, В. Волик, Я. Жалило, С. Коваленко, В. Мандибура, О. Пасхавер, Я. Прилипко, Т. Странник, О. Ревенко, О. Турчинов та ін.
Метою дослідження є аналіз тіньової економіки: сутності, форм, напрямів боротьби з нею в Україні. В зв’язку з цим поставлені наступні завдання:
1. розглянути тіньову економіку як об’єкт дослідження;
2.  виявити структуру і методи оцінки тіньової економіки;
3. дослідити соціально-економічні наслідки тіньової економічної діяльності;
4.  розглянути глобальний характер тіньової економіки;
5. дослідити тенденції розвитку тіньової економіки в різних типах країн;
6. проаналізувати детінізацію економіки на прикладі ЄС;
7. розглянути становлення тіньової економіки в Україні;
8. провести оцінку обсягів тіньових фінансових потоків;
9.  проаналізувати детінізацію економіки в Україні.
Об’єктом дослідження виступає економіка України. Предметом дослідження є тіньовий сектор економіки Україні.
У процесі роботи, залежно від поставлених цілей і завдань, використовувалися відповідні методи аналізу: структурного і системного, порівняльного і факторного аналізу, які ґрунтуються на застосуванні основних принципів логічних та статистичних методів оцінки первинного матеріалу.

Сколько стоит помощь с учебной работой?