Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Управління конкурентними перевагами на туристичному підприємстві

Стоимость
600 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
57 лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Katerina1200
Конкурентні переваги сучасного підприємства є досить важливим означенням ринкової економіки країни. Саме це зумовлює актуальність досліджуваної теми.
В країнах з розвиненою ринковою економікою конкурентні переваги визначаються взаємодією факторів внаслідок активного розвитку виробничих сил та результату монополістичної боротьби за якість продукції, ринок збуту та отримання доходу. [18]
Конкурентоспроможність підприємства надає можливість дослідити її як цілісний комплекс перспектив для становлення конкурентних переваг в майбутньому. Основними початками конкурентних переваг є високоідейна організаційна, виробнича та економічна основа компанії. Можливість якісно проаналізувати та вчасно прийняти рішення для стабільності конкурентних переваг. Аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності організації та визначення конкурентних переваг є обов’язковими протягом усього виробничого процесу.
На сьогодні, стан економіки в Україні та нинішні принципи господарювання зазвичай характеризуються непередбачуваними змінами. Для досягнення бажаного результату сучасні підприємства мають подолати багато перешкод, але навіть в таких умовах мають можливість подальшого розвитку.
Нині, питання щодо підвищення рівня конкурентних переваг українських підприємств є не вирішеною. Вона має вплив майже на всі ланки суспільства. [7]
Посилення конкурентної боротьби за ринок збуту та за місце на ринку послуг, сучасні підприємства повинні впроваджувати нові технології та фонди збуту своєї продукції, модернізувати процес виробництва для створення якісніших товарів.
На сьогодні, підприємства знаходяться у постійному пошуку нових методів боротьби з конкурентами та пристосування до впливу зовнішнього середовища. Саме тому, постає питання щодо мінімізації ризиків у процесі виробництва та збільшені конкурентних переваг, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. [11]
Для того, щоб компанія могла отримати лідерську позицію у певній галузі, вона повинна замінити наявну систему управління економічними процесами на сучасний механізм стратегічного управління. Таким чином, дана система дає змогу виявити можливості компанії та шляхи подолання конкуренції.
У сучасній економіці немає єдиного підходу до визначання конкурентних переваг компанії. Під час проведення оцінки, прогнозу та управління конкурентоспроможністю підприємства слід враховувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, які мають прямий вплив на формування конкурентних переваг. Для встановлення конкурентних переваг підприємства необхідно постійно зосереджувати свою увагу на потребах споживача, аналізувати діяльність конкурентів та забезпечувати підприємство необхідними ресурсами. [19]
Отже, для якісного забезпечення конкурентоспроможності підприємства на постійній основі, кожне підприємство повинно сформувати власний ефективний механізм управління конкурентними перевагами на підприємстві.

Сколько стоит помощь с учебной работой?