Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Виробнича практика у приватного адвоката (звіт)

Стоимость
180 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
42 лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Valia2012
Автореферат
У звіті відображені хід і результати проходження виробничої практики у приватного адвоката А. І. Шведа. Звіт складається із таких структурних елементів: зміст, основний зміст процесу практики, який складається з 2 розділів, структурно поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел і додатків.
У першому розділі, що має назву «Загальна характеристика діяльності приватного адвоката», відображені правові засади, якими керується у своїй практичній діяльності адвокат, що містяться в основних нормативних актах (1.1. Правові основи адвокатської діяльності) та хід виконання практичних завдань відповідно до індивідуального плану проходження практики, який був розроблений адвокатом (1.2. Виконання практичних завдань відповідно до індивідуального плану проходження практики), висловлені власні враження та висновки від отриманого в результаті практичної діяльності досвіду.
Розділ 2 відображає виконання індивідуального завдання, яке я отримала від адвоката. У підрозділі 2.1. «Сімейні правовідносини: правове регулювання» проаналізовано нормативно-правову базу сімейних правовідносин, у підрозділі 2.2. «Специфіка спорів, що випливають із шлюбно-сімейних відносин та аналіз судової практики» відображено особливості сімейних спорів і проаналізовано практику розгляду цієї категорії справ Верховним Судом України та тенденції законодавчого регулювання певних проблемних аспектів, що випливають з сімейних спорів. Підрозділ 2.3. «Вирішення сімейної справи під час проходження практики у адвоката» містить відомості про надання консультації, складання позовної заяви, участь в якості представника в суді (спільно з адвокатом) у справі щодо розірвання шлюбу та поділу спільного майна подружжя.
Висновки містять підсумки процесу практики, відображають отримані навички та вміння, враження від процесу практичної діяльності спільно з адвокатом.

Сколько стоит помощь с учебной работой?