Курсар - служба спасения студентов
Служба спасения для студентов

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Стоимость
300 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
33с лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Heypashchenko
ЗМІСТ
ВСТУП……….………………………………………………….................................3
1. СУТНІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ………………………………………………………………...........5
2. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ……….……………10
3. НАВЧАЛЬНА  ГРА ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ………………………………………….………………………….………14
4. КОМПЛЕКС ВПРАВ З ІГРОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ……………………………..………………….17
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..28
ДОДАТКИ…………………………………………..……………………………..31

ВСТУП
Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти,прийнятим у 2012 році в Україні, іноземна мова почала викладатися як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів [29]. Це актуалізувало пошук ефективних методів формування англомовної компетенції, зокрема лексичної компетенції, учнів початкових класів.
Актуальність роботи полягає у вивченні навчальних ігор та розробці комплексу вправ з ігровими елементами для формування лексичної компетенції.
Теоретико-методологічною базою курсової роботи є праці багатьох дослідників: В. Шацького, С. Смоліної, В. Бухбіндера та С. Ніколаєвої. Вони досліджували проблеми методики навчання лексики іноземних мов.
Питання навчання лексики в початковій школі досліджували: І. Жолнович, О. Кропачова та Н. Дігтяр та інші.
Психолінгвістичні особливості формування лексичної компетенції у школярів початкової школи розглядали у своїх працях: Н. Буртовий, У. Пен-філд та Л. Панова.
Використання ігор в навчальному процесі на початковому ступені навчання досліджували В. Самовник, О. Мицик, І. Бронштейн та інші.
Попри низку досліджень, питання ефективності застосування ігрових елементів при формуванні англомовної лексичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи потребує подальшого дослідження.
Об’єкт дослідження: процес навчання учнів початкової школи англійської мови.
Предмет дослідження: формування англомовної лексичної компетенції в учнів початкової школи за допомогою гри.
Мета дослідження: теоретично описати ефективність використання гри для формування англомовної лексичної компетенції та розробити комплекс вправ.
Для досягнення мети поставлено такі завдання:
  • розкрити сутність та психолінгвістичні особливості лексичної компетенції;
  • охарактеризувати етапи формування лексичної компетенції;
  • розкрити значення навчальної гри при формуванні лексичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи;
  • розробити комплекс вправ з ігровими елементами для формування англомовної лексичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи.
Теоретичне значення роботи полягає в описі алгоритму оволодіння лексичною компетенцією учнями початкової школи за допомогою навчальних ігор.
Практичне значення роботи полягає в розробці комплексу вправ з ігровими елементами для більш ефективного формування англомовної лексично компетенції в учнів початкової школи.

Сколько стоит помощь с учебной работой?