Курсар - служба спасения студентов
Служба спасения для студентов

ЗВІТ про проходження навчальної практики

Стоимость
395 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
24 лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Marta2000077
Зміст
Вступ. 3
РОЗДІЛ 1. Порівняльна характеристика показників. 4
1.1. Порівняльна характеристика університетів КНУ і МТІ. 4
1.2. Загальна характеристика університетів. 6
1.3 Порівняльна характеристика за певними показниками. 9
РОЗДІЛ 2. Напрям підготовки «Менеджмент» та рекламна кампанія для Львівського національного університету імені Івана Франка. 12
2.1. Університети з спеціальністю «Менеджмент». 12
2.2. Сильні та слабкі сторони підготовки менеджерів в Львівському національному університеті імена Івана Франка. 12
2.3 Рекламна кампанія для Львівського національного університету імені Івана Франка. 13
РОЗДІЛ 3. Менеджмент як сфера майбутньої професійної діяльності 16
3.1 Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності 16
3.2 Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя. 16
3.3 Поняття та види лідерства. 18
3.4 Напрями самовдосконалення. 19
3.5 Особливості самоменеджменту студентів. 20
3.6 Визначити власні професійні інтереси. 21
Висновок. 23
Список використаної літератури. 24

Сколько стоит помощь с учебной работой?